Experiència i Professionalitat 

Morgades Excavacions...

Treballem per oferir un servei de qualitat, a un preu competitiu i respectant en tot moment el medi ambient i la seguretat dels treballadors. El nostre compromís amb els clients és màxim.

Serveis

Oferim un ventall ampli de serveis tant al sector públic com al privat. El nostre àmbit d’actuació s’estén més enllà de Catalunya, perquè volem assolir nous reptes i continuar consolidant la nostra empresa en el sector.

Excavacions

Excavacions en tot tipus de terrenys.

Enderrocs

Enderrocs manuals i mecànics.

Transports

Transport de terres, runes, àrids i maquinària.

Obra civil

Obres d’urbanització i reformes urbanes.

Moviment de terres

Desmunts, terraplenats, explanacions i compactacions en qualsevol tipus de terreny.

Murs de contenció i roca

Realització de murs de contenció en tot tipus de terrenys, amb pedra, rocalla, gabions o formigó.

Canalitzacions

Canalitzacions i rases per a serveis diversos.

Contenidors

Serveis de contenidors per a gestió de terres i residus.

Neteges i Esbrossades

Netejes, esbrossades i arrencada d’arbres en terrenys urbans, agrícoles o forestals.

Enjardinaments

Plantacions d’arbres i acondicionament de terrenys per a jardins públics o privats.

Reciclatge

Reciclatge de runes procedents d’enderrocs per al seu reaprofitament.

Generant Noves Idees

Treballem amb l’objectiu i el repte permanent de continuar millorant els nostres serveis i ajustar-los a les necessitats dels nostres clients.

Tones Mogudes

Projectes

Clients

El Nostre Equip

Som un equip format per persones amb una experiència àmplia en el sector, compromeses en la millora permanent del servei.

Jordi Morgades

Gerent

Elena Herranz

Administrativa

Josep Morgades

Logística

Josep Maria Llaurado

Encarregat obra civil

Angel González

Encarregat moviment de terres

Jordi Guasch

Administració

Generant Noves Idees

La nostra experiència sumada a la utilització de noves tecnologies ens permet oferir solucions innovadores per atendre les necessitats dels clients, optimitzant els costos i els terminis d’execució.

Actualitat

El Nostres Partners

Confiem en les millors eines i equipaments disponibles al sector per garantir un servei de qualitat.

Els Nostres Clients

Els clients han confiat en nosaltres gràcies a la professionalitat, la competitivitat i la qualitat dels serveis.

Contacte

Formulari de Contacte

New Field

Morgades Excavacions, S.L.
C/Anoia, 39-41, local B
43700 El Vendrell. Tarragona

977 153 591

info@morgades.com