OBRA PÚBLICA

OBRA CIVIL & URBANITZACIÓ

EXCAVACIONS

ENDERROCS


Urbanització d'una parcel.la al Moll Alvarez de la Campa al port de Barcelona

Estació d'hidrant al Moll de Lleida al Port de Tarragona

Col.locació d'Enllumenat a Euroports

Ampliació de l'área de servei del Medol

Remodelació del Port de Garraf

Nova línia de mitja tensió als carrers 4 Fonts, Riera de la Bisbal i Carnisseria al Vendrell

Urbanització sector 16 Les Deveses al Vendrell

Xarxa de reforç del sanejament interior del Centre Penitenciari del Catllar

Urbanització del Vial Sur del Moll de la Química al Port de Tarragona

Subministrament de xara de mitja tensió a la base de transferència de residus d'FCC a Calafell

1a fase xara de contraincendis al Port de Tarragona