Avís Legal

 1. Objecte i acceptació

Aquest avís legal regula l’ús del nostre lloc web, del qual és titular MORGADES EXCAVACIONS, SL . La navegació pel lloc web de MORGADES EXCAVACIONS, SL atribueix la condició d’usuari i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, que poden patir modificacions. Vostè s’obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i aquest Avís Legal. El vostè respondrà davant de MORGADES EXCAVACIONS, SL o davant de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que li puguin causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

 1. Identificació i comunicacions

MORGADES EXCAVACIONS, SL, en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, us informa que:

 • La seva denominació social és: MORGADES EXCAVACIONS, SL
 • El seu CIF és: B55665046
 • El seu domicili social és a: CARRER ANOIA, 39-41 LOCAL B – (43700) EL VENDRELL
 • Inscripció al registre mercantil :
 • Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la vostra disposició diferents mitjans de contacte especificats en la política de privadesa.

Totes les notificacions i comunicacions que realitzi amb MORGADES EXCAVACIONS, SL es consideraran eficaces, amb caràcter general, sempre que es realitzin pels mitjans especificats anteriorment

 1. Condicions d’accés i utilització

El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure, no obstant, MORGADES EXCAVACIONS, SL condiciona la utilització d’alguns dels serveis oferts a la seva web a l’emplenament previ del corresponent formulari.

Vostè garanteix l’autenticitat i l’actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a MORGADES EXCAVACIONS, SL i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci.

Vostè es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis de MORGADES EXCAVACIONS, SL i no emprar-los per, entre d’altres:

 • Difondre continguts, delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfob, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o ordre públic.
 • Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, fer malbé, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de MORGADES EXCAVACIONS, SL o de terceres persones; així com obstaculitzar laccés daltres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals MORGADES EXCAVACIONS, SL presta els seus serveis.
 • Intentar accedir dades d’altres persones o àrees restringides dels sistemes informàtics de MORGADES EXCAVACIONS, SL o de tercers i, si escau, extreure’n informació.
 • Vulnerar els drets de propietat intelꞏlectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de MORGADES EXCAVACIONS, SL o de tercers.
 • Suplantar la identitat d’un altre usuari, de les administracions públiques o d’un tercer.
 • Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra manera comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb lautorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
 • Demanar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb finalitats de venda o altres de naturalesa comercial sense que intervingui la seva prèvia solꞏlicitud o consentiment.

Tots els continguts del lloc web, com ara textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany a MORGADES EXCAVACIONS, SL, sense que es puguin entendre com a cedits cap dels drets d’explotació sobre aquests més enllà del que és estrictament necessari per al correcte ús de la web.

En definitiva, vostè que accedeix a aquest lloc web, pot visualitzar els continguts i efectuar, si escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instalꞏlin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap mena d’explotació.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat de MORGADES EXCAVACIONS, SL, sense que es pugui entendre que l’ús o accés a aquest li atribueixi cap dret sobre aquests.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queden prohibits.

L’establiment d’un híper enllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre MORGADES EXCAVACIONS, SL i el propietari del lloc web on s’estableixi, ni l’acceptació i l’aprovació per part de MORGADES EXCAVACIONS, SL dels seus continguts o serveis. Aquelles persones que es proposin establir un híper enllaç prèviament hauran de solꞏlicitar autorització per escrit a MORGADES EXCAVACIONS, SL. En tot cas, l’híper enllaç únicament permetrà l’accés a la pàgina web o pàgina d’inici del nostre lloc web, així mateix s’haurà d’abstenir de fer manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre MORGADES EXCAVACIONS, SL, o incloure continguts ilꞏlícits, contraris a bons costums i l’ordre públic.

MORGADES EXCAVACIONS, SL no es responsabilitza de l’ús que cada usuari doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi sobre la base d’aquests.

 1. Exclusió de garanties i de responsabilitat

MORGADES EXCAVACIONS, SL exclou, fins on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

 • La impossibilitat d’accés al lloc web o la manca de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota mena dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició als que s’hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s’hi ofereixen.
 • La presència de virus o altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
 • L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i aquest avís legal com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, i de manera exemplificativa, MORGADES EXCAVACIONS, SL no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intelꞏlectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat ilꞏlícita.

Així mateix, MORGADES EXCAVACIONS, SL declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que estigui fora d’aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre web màster. La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. MORGADES EXCAVACIONS, SL no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita a aquests, per la qual cosa tampoc serà responsable del resultat obtingut. MORGADES EXCAVACIONS, SL no es responsabilitza de l’establiment d’híper vincles per part de tercers

 1. Procediment en cas de realització d’activitats de caràcter ilꞏlícit

En el cas que vostè o un tercer consideri que hi ha fets o circumstàncies que revelin el caràcter ilꞏlícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat a les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, s’haurà de posar en contacte amb MORGADES EXCAVACIONS, SL identificant-se degudament, especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seva responsabilitat que la informació proporcionada a la notificació és exacta.

Per a tota qüestió litigiosa que incumbeixi al lloc web de MORGADES EXCAVACIONS, SL, serà aplicable la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals més propers a la seu de (Espanya).

 1. Publicacions

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l’únic instrument que dona fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web ha d’entendre’s com una guia sense propòsit de validesa legal.