Política de Privadesa

Informació sobre Protecció de Dades

Dades relatives al Responsable

Responsable tractament

 • Entitat: MORGADES EXCAVACIONS, SL
 • CIF de l’entitat: B55665046
 • Dades Registrals: R.M. TARRAGONA Tom 2.898 Foli 104 Llibre 0 Fulla T-48.788 Inscripció 1ª
 • Adreça de l’entitat: C/Anoia, 39-41, local B. 43700 El Vendrell. Tarragona
 • Correu electrònic de l’entitat: ADMINISTRACIO@MORGADES.COM
 • Responsable del tractament: JORDI MORGADES HERRANZ
 • Telèfon del Responsable del tractament: 977 15 35 91
 • Direcció email del Responsable del tractament: documentacio@morgades.com

Finalitats
En compliment del que disposa el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals, l’informem que, depenent de la relació que tingui amb nosaltres, a MORGADES EXCAVACIONS, SL tractem les dades que ens facilita per a alguna, o totes, les següents finalitats:

 • Compra / venda de material
 • Comunicació mitjançant xats, amb el Responsable i altres Afectats
 • Creació de contractes, confecció de nòmines i altres tasques relacionades
 • Enviament d’informació comercial de l’entitat mitjançant correu postal, correu electrònic o altres
 • Enviament d’informació per correu electrònic sobre actuacions i serveis de l’empresa.
 • Trameses d’informació recíproca mitjançant la plataforma whatsapp, sense que el Responsable pugui assegurar que aquesta plataforma prengui mesures de seguretat i realitzen tractaments adequats al RGPD i la LOPDGDD
 • Gestió comptable, administrativa, de facturació i gestió de cobraments.
 • Gestió comptable, administrativa, de facturació, de cobraments i pagaments
 • Informació comercial mitjançant correus electrònics des de la plataforma whatsapp, sense que el Responsable pugui assegurar unes correctes mesures de seguretat i tractament adequats al RGPD de la pròpia plataforma
 • Informació procedent de Cookies
 • Manteniment de la relació laboral i contra-prestació pels treballs realitzats
 • Donar-un servei
 • Realització de certificacions
 • Realitzar comandes
 • Realitzar un procés de selecció de personal en funció de les capacitats, aptituds i altres dades d’interès inclosos en el currículum
 • Tramitació de pressupostos

Termini de conservació de les dades
Les seves dades seran conservades mentre duri la relació contractual, comercial o d’un altre tipus amb la nostra entitat, sol·liciti la seva supressió, així com el temps necessari per complir les obligacions legals.

Legitimació
La base legal per al tractament de les teves dades rau per:

 • Consentiment inequívoc
 • Execució d’un contracte

Destinataris
Les seves dades personals seran comunicades a tercers en els següents supòsits:

 • Administració tributària
 • Bancs i entitats financeres
 • Entitats de Consultoria / Auditoria
 • Entitats informàtiques de manteniment de programari i maquinari
 • Gestoria / Assessoria
 • Servei de Prevenció de Riscos Laborals

Drets
Té dret a obtenir confirmació sobre si en MORGADES EXCAVACIONS, SL estem tractant dades personals que li concerneixin, o no.

Així mateix, té dret d’accés a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Addicionalment, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podrà exercir el dret d’oposició al tractament de les seves dades. MORGADES EXCAVACIONS, SL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, pot exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitades en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Si voleu fer ús de qualsevol dels teus drets pot realitzar-los a través dels enllaços habilitats que trobarà a continuació:

Per exercir el seu dret d’accés feu clic aquí
Para ejercer su derecho de Rectificació feu clic aquí
Per exercir el seu dret de supressió (Oblit) feu clic aquí
Per exercir el seu dret de Limitació del Tractament feu clic aquí
Per exercir el seu dret d’Oposició feu clic aquí
Per exercir el seu dret d’Portabilitat feu clic aquí

Alternativament, també pot dirigir-se a nosaltres mitjançant correu postal a la següent adreça: C/Anoia, 39-41, local B. 43700 El Vendrell. Tarragona adjuntat una fotocòpia del DNI, per a la certesa de la seva identitat. Recordeu facilitar la major informació possible sobre la seva sol·licitud: Nom i cognoms, adreça de correu electrònic que utilitza per al compte o portal objecte de la teva sol·licitud.

Finalment, l’informem que pot dirigir-se davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les teves dades personals.

Política de cookies
Per conèixer les galetes que utilitzem en la nostra pàgina, recordeu que pot accedir a la nostra Política de Cookies a través del següent enllaç Política de Cookies.